Skip to main content
DistrictCampus
CAMPUS

TEAMS LINKS

 

7th Grade 1st PeriodScience

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae676a336e79e4da89a33b5dd9ffe70bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=38444eb8-d23d-42c3-9a4c-6c5ecf52edfc&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

7th grade 3rd Period Science

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05425598cd5e45918502c1d7708eb938%40thread.tacv2/conversations?groupId=bac1f2e9-12ab-41b1-9853-3657e1ca3deb&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

7th grade 5th Period Science

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d96b374d6814e8f9194b683ff825a90%40thread.tacv2/conversations?groupId=0016e672-5881-44c1-b4c0-5a4191a817c8&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

8th grade 1st Period Science

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a327f409c22b749e4ae20f89d489b7a74%40thread.tacv2/conversations?groupId=31139b71-3ff0-4d28-9f65-75ee975b4ab4&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

8th grade 3rd Period Science

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0b175b9a3d84617bd965dd9a53442ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=53ac4559-23e3-47ec-a8f5-b8a6aa23a7e4&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

8th grade 5th Period Science

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a114e910fe62e430d90fe0f471b0ee4e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=c934308c-39f3-449c-8c5a-31471d62b5cb&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

12th grade 6th Period Personal Finance

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af921e29028c44437aaeaed666d6f85f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=bbb2d871-1aed-426e-9268-ab34b02d6295&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7

12th grade 8th Period Personal Finance

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a531801786e5c4620b4b0650d2fd937af%40thread.tacv2/conversations?groupId=8535460c-e9e1-4794-8d7a-ed5e109233ae&tenantId=f6016337-2faa-435d-a38d-736c170637a7